Nhà May Hải, Vạ Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1 Vạn Mỹ, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 681 69 27
Trang web
Vị trí chính xác 20.865.187, 1.067.135.246


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ad03d84c30f:0xb893d0d1f2aa1ccf

Xem thêm:  Nhà may Đức Tân Bố Già, Tân Định