Nha Khoa Thẩm Mỹ Bác Sĩ Cương, Xuân Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Khổng Tử, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 347 04 79
Trang web
Vị trí chính xác 109.361.208, 10.724.389.099.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Thẩm Mỹ Bác Sĩ Cương ở đâu?

65 Khổng Tử, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Thẩm Mỹ Bác Sĩ Cương như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174f8d59a7f6ae7:0x7ec702a3ce162c50

Xem thêm:  Nha Khoa Hồ Bá Lân, Hiệp Tân