Nha Khoa Minh Bạch, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 99 Nguyễn Lộ Trạch, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0364 307 049
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.323.897, 1.082.277.433


Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Sài Gòn - Bến Thành 3, Tân Châu