Nha Khoa Hường Anh Dental, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 Đình Đông, P, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 692 19 19
Trang web
Vị trí chính xác 208.441.582, 1.066.860.514


Địa chỉ Nha Khoa Hường Anh Dental ở đâu?

192 Đình Đông, P, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Hường Anh Dental như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b7282fa92cd:0x3b0878a1c2e34032

Xem thêm:  Phòng Răng Kim Sang, Thái Hoà