Nha Khoa An Khang – Chuyên răng sứ thẩm mỹ & Trồng răng giả, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 300A Nguyễn Thị Định, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 313 964
Trang web nhakhoaankhang.com
Vị trí chính xác 107.835.726, 1.067.576.857


Địa chỉ Nha Khoa An Khang - Chuyên răng sứ thẩm mỹ & Trồng răng giả ở đâu?

300A Nguyễn Thị Định, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa An Khang - Chuyên răng sứ thẩm mỹ & Trồng răng giả như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha khoa DR.T - BS Huyền Trang - BS Mạnh Thống, khu dân cư