Nhà hát VOH Music One, Đa Kao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 764 19 14
Trang web
Vị trí chính xác 107.897.772, 1.067.015.077


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175294e9f0bfa37:0xa0033fa5922e27b8

Xem thêm:  Nhà Hát Nghệ Thuật Hát Bội TP.HCM, Phường 14