Nhà Hàng Trâm Uyên, TT. Ngãi Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 193 Đường Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3881 042
Trang web
Vị trí chính xác 10.642.113.799.999.900, 1.072.443.831


Hình ảnh

Xem thêm:  Chie Restaurant, Minh Khai