Nhà hàng Tôm – Lẩu tôm Càng xanh, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 398 85 66
Trang web
Vị trí chính xác 20.855.214, 10.670.083.749.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Tôm - Lẩu tôm Càng xanh ở đâu?

11 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Tôm - Lẩu tôm Càng xanh như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bd2b55aa4bf:0x688ac880300fbbc9

Xem thêm:  Cơm Hoài Thương, Hải Chánh