Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2, Binh Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WP8R+R65, ĐT743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3763 239
Trang web asanzocoffee.com
Vị trí chính xác 109.170.216, 10.674.060.639.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 ở đâu?

WP8R+R65, ĐT743, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Phố Đôi 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sơn, Hồng Phong