Nhà hàng tiệc cưới Happy Time Garden, Khu Tái Định Cư Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô J13, DE1, Khu Tái Định Cư Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3939 779
Trang web
Vị trí chính xác 111.115.627, 1.066.415.107


Địa chỉ Nhà hàng tiệc cưới Happy Time Garden ở đâu?

Lô J13, DE1, Khu Tái Định Cư Mỹ, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng tiệc cưới Happy Time Garden như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cf97c883ae63:0x6876c7f9f1842a21

Xem thêm:  Phố Restaurant, TT. Lộc Thắng