Nhà Hàng The Temple

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3830 716
Trang web
Vị trí chính xác 164.704.566, 10.759.507.049.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng The Temple ở đâu?

5 Chu Văn An, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng The Temple như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Phú Quý, Bửu Long