Nhà Hàng The Arch House, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 232 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 801 13 23
Trang web
Vị trí chính xác 103.307.355, 1.070.833.747


Hình ảnh

Xem thêm:  Jasmine Hue Hotel