NHÀ HÀNG SƠN CUA ĐỒNG – LẨU CUA ĐỒNG, An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ô 02-04 DC42, Đường D23, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 763 08 18
Trang web soncuadong.com
Vị trí chính xác 109.468.853, 10.673.497.259.999.900


Địa chỉ NHÀ HÀNG SƠN CUA ĐỒNG - LẨU CUA ĐỒNG ở đâu?

Ô 02-04 DC42, Đường D23, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG SƠN CUA ĐỒNG - LẨU CUA ĐỒNG như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-05:00], Chủ Nhật:[08:00-05:00], Thứ Hai:[08:00-05:00], Thứ Ba:[08:00-05:00], Thứ Tư:[08:00-05:00], Thứ Năm:[08:00-05:00], Thứ Sáu:[08:00-05:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d9e58b952eff:0xabd715b80fe8c3a3

Xem thêm:  Nhà hàng Cội nguồn Huế