Nhà Hàng Số 8, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 P. Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3797 488
Trang web
Vị trí chính xác 208.624.299, 1.066.891.462


Địa chỉ Nhà Hàng Số 8 ở đâu?

24 P. Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Số 8 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7aee09383c3d:0x52f98fee8bc47700

Xem thêm:  NHÀ HÀNG RUBY PALACE, Trần Lâm