Nhà hàng Sao Mai, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3628 999
Trang web haidangplaza.com.vn
Vị trí chính xác 208.627.234, 1.066.923.034


Địa chỉ Nhà hàng Sao Mai ở đâu?

19 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sao Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7aee9157f1b9:0xe59de37cb972ead4

Xem thêm:  Nhà hàng Sesan, Bình Thọ