Nhà hàng Núi Lở, Định Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 888V+QXH, Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0813 320 999
Trang web
Vị trí chính xác 113.169.472, 1.063.449.694


Địa chỉ Nhà hàng Núi Lở ở đâu?

888V+QXH, Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Núi Lở như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bún Trọng