Nhà Hàng Nét Việt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CM3P+96W, TT. Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 313 77 35
Trang web
Vị trí chính xác 16.403.475.099.999.900, 1.076.855.695


Địa chỉ Nhà Hàng Nét Việt ở đâu?

CM3P+96W, TT. Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nét Việt như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:30-23:00], Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu sinh thái ẩm thực Chứa Chan, TT. Gia Ray