Nhà Hàng Nam Huê, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 821 Trần Phú, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3864 117
Trang web
Vị trí chính xác 115.424.928, 1.078.015.989


Địa chỉ Nhà Hàng Nam Huê ở đâu?

821 Trần Phú, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nam Huê như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hải sản Bé Ánh, Mân Thái