Nhà hàng Kim Thành Duyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8Q9H+5XG nhà hàng kim thành duyen, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0364 133 917
Trang web
Vị trí chính xác 163.179.418, 1.077.799.555


Địa chỉ Nhà hàng Kim Thành Duyên ở đâu?

8Q9H+5XG nhà hàng kim thành duyen, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Kim Thành Duyên như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  OPERA Coffee, Cầu Đất