Nhà Hàng – Khách Sạn Phương Nga 2, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 119 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3522 299
Trang web
Vị trí chính xác 105.377.492, 10.640.563.639.999.900


Xem thêm:  Khách Sạn - Karaoke Đông Nam, Liêng S'rônH