Nhà hàng Hương Dừa, Long Thạnh Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 408/8 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0562 436 789
Trang web
Vị trí chính xác 10.828.019.699.999.900, 10.683.146.339.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Hương Dừa ở đâu?

408/8 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hương Dừa như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dasushi