Nhà Hàng Hùng Trọng, Lạc Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80A, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3631 631
Trang web
Vị trí chính xác 11.773.737.899.999.900, 10.851.496.879.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hùng Trọng ở đâu?

80A, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hùng Trọng như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Dũng Thắm go dau tay ninh, Xuyên Á