Nhà hàng Hải Sản Biển Xanh, Dĩ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Đường Số 19, Dĩ An, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 090 219 17 79
Trang web
Vị trí chính xác 109.027.824, 1.067.546.146


Địa chỉ Nhà hàng Hải Sản Biển Xanh ở đâu?

29 Đường Số 19, Dĩ An, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hải Sản Biển Xanh như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-22:30], Thứ Tư:[09:30-22:30], Thứ Năm:[09:30-22:30], Thứ Sáu:[09:30-22:30], Thứ Bảy:[09:30-22:30], Chủ Nhật:[09:30-22:30], Thứ Hai:[09:30-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d913a3a63187:0x72a45dc70601105c

Xem thêm:  Aka House Vạn Hạnh Mall, Phường 12