Nhà hàng Cơm Niêu Fresh, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 90 Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 094 667 00 77
Trang web freshdalat.vn
Vị trí chính xác 119.479.759, 1.084.088.579


Địa chỉ Nhà hàng Cơm Niêu Fresh ở đâu?

90 Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cơm Niêu Fresh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  48 BISTRO, Phường Phạm Ngũ Lão