Nhà hàng cá tầm Giang Ly, Đạ Chais

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT652, Long Lanh, Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 493 47 61
Trang web
Vị trí chính xác 121.421.452, 10.864.883.189.999.900


Địa chỉ Nhà hàng cá tầm Giang Ly ở đâu?

ĐT652, Long Lanh, Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng cá tầm Giang Ly như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30], Thứ Bảy:[07:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản CÔ BA CỦ CHI, Tân Thông Hội