nhà hàng Bình Đàm Nino cở sở 2, Hạ Lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Chương Dương, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 141 08 88
Trang web
Vị trí chính xác 208.620.898, 1.066.709.212


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b73c47c8e03:0x907c45651a2f2b20

Xem thêm:  Lẩu bò Tuấn Hằng