Nhà hàng bia Tây Âu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6273 333
Trang web
Vị trí chính xác 208.477.992, 1.066.859.549


Địa chỉ Nhà hàng bia Tây Âu ở đâu?

189 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng bia Tây Âu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vua Chảo, Xuân Thủy