Nhà Bè Hải Quân( Nhà Bè Hạ Long mới), Thành phố Hạ Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cảng Hải Quân – Đại Yên(gần sản Nhi, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 202400, Việt Nam
Số điện thoại 096 753 38 88
Trang web
Vị trí chính xác 209.624.548, 106.926.287


Địa chỉ Nhà Bè Hải Quân( Nhà Bè Hạ Long mới) ở đâu?

Cảng Hải Quân – Đại Yên(gần sản Nhi, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 202400, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Bè Hải Quân( Nhà Bè Hạ Long mới) như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a5fe39fdef6d9:0x26c4571a5629c413

Xem thêm:  Hải Sản CANADA, Kp2