Nguyên Liệu Trà Sữa Biên Hòa, Kp1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5/2T Hồ Văn Thể, Kp1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 811430, Việt Nam
Số điện thoại 093 749 03 67
Trang web business.site
Vị trí chính xác 109.423.005, 10.686.393.419.999.900


Địa chỉ Nguyên Liệu Trà Sữa Biên Hòa ở đâu?

5/2T Hồ Văn Thể, Kp1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 811430, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyên Liệu Trà Sữa Biên Hòa như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  MiuTea, P. Thanh Trung