Nguyễn Hùng Hair Salon, Quán Toan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 86 QL10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 684 26 66
Trang web
Vị trí chính xác 208.924.676, 106.604.503


Địa chỉ Nguyễn Hùng Hair Salon ở đâu?

86 QL10, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyễn Hùng Hair Salon như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a790b415bd8b7:0x777e94158ebf55a7

Xem thêm:  Salon Tóc Ka Rôn Men, Hoà Khánh Bắc