Ngon Lạ Đà Lạt, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0898 981 589
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.432.191, 1.084.356.686


Địa chỉ Ngon Lạ Đà Lạt ở đâu?

5 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngon Lạ Đà Lạt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tôm Hùm Alaska - Kingcrab MrD, Tân Tiến