Ngô đồng 3, Khánh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê quang định, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0888 006 909
Trang web
Vị trí chính xác 11.030.285.099.999.900, 1.067.603.575


Địa chỉ Ngô đồng 3 ở đâu?

Lê quang định, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngô đồng 3 như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Mr Nướng, TT. Tràng Bỏm