Ngân hàng Quốc tế – VIB Hải Phòng, 57 đường Điện Biên Phủ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Một phần tầng 1 và tầng 2 của tòa, 57 đường Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3641 861
Trang web vib.com.vn
Vị trí chính xác 208.614.988, 1.066.845.558


Địa chỉ Ngân hàng Quốc tế - VIB Hải Phòng ở đâu?

Một phần tầng 1 và tầng 2 của tòa, 57 đường Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc tế - VIB Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8caad80811:0x58f13cd726629e57

Xem thêm:  VNCB - PGD Trương Định, Phường 1