Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB), Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 124 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3745 666
Trang web
Vị trí chính xác 160.605.994, 108.214.366


Địa chỉ Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) ở đâu?

124 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  VIB Tây Ninh, Khu phố 1