NEOIL – Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ, Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 12 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 096 266 77 00
Trang web mcic-vietnam.com.vn
Vị trí chính xác 20.846.555, 106.681.603


Địa chỉ NEOIL - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ ở đâu?

Số 12 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của NEOIL - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Thảo Nguyên Xanh, Đa Kao