N4 Karaoke Ken, Mỹ Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ n4 kcn my phuoc1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 790 03 89
Trang web
Vị trí chính xác 111.287.383, 10.660.413.679.999.900


Địa chỉ N4 Karaoke Ken ở đâu?

n4 kcn my phuoc1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của N4 Karaoke Ken như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cc6c955215c1:0x223314d5ea60014

Xem thêm:  Karaoke Anh Thư, Long Thành