Mr.Ox Steak House – Chi nhánh 1, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40/13 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 182 40 34
Trang web mroxsteakhouse.com
Vị trí chính xác 10.805.885.199.999.900, 10.668.785.199.999.900


Địa chỉ Mr.Ox Steak House - Chi nhánh 1 ở đâu?

40/13 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mr.Ox Steak House - Chi nhánh 1 như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-14:30], Thứ Sáu:[10:30-14:30], Thứ Bảy:[10:30-14:30], Chủ Nhật:[10:30-14:30], Thứ Hai:[10:30-14:30], Thứ Ba:[10:30-14:30], Thứ Tư:[10:30-14:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  CƠM HOÀNG LỘC, Lê Chân