Money Coffee, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 097 321 30 30
Trang web
Vị trí chính xác 105.343.469, 1.064.095.796


Địa chỉ Money Coffee ở đâu?

145 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Money Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ân coffee & tea, Bánh Kem Thảo Linh 1, Xuân Lộc