Mocha Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 03 Lê Sỹ Thận, p, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 255 72 99
Trang web
Vị trí chính xác 165.253.494, 1.074.750.155


Địa chỉ Mocha Coffee ở đâu?

03 Lê Sỹ Thận, p, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Mocha Coffee như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tyni cake&coffee, Phường 2