Mobifone Hoa Khánh, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiệt 55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 596 79 67
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 16.048.949.099.999.900, 1.082.386.219


Địa chỉ Mobifone Hoa Khánh ở đâu?

Kiệt 55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mobifone Hoa Khánh như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[08:15-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thời Trang Chen, Phú Cường