Misikga, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 237 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0849 007 000
Trang web blog.naver.com
Vị trí chính xác 160.693.516, 1.082.362.545


Địa chỉ Misikga ở đâu?

237 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Misikga như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay NAGA VĨNH TÂN, Vĩnh Tân