MinMobile cs 20 Lạch Tray, Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 988 56 86
Trang web minmobile.net.vn
Vị trí chính xác 208.499.966, 10.668.865.749.999.900


Địa chỉ MinMobile cs 20 Lạch Tray ở đâu?

20 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của MinMobile cs 20 Lạch Tray như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a99675a37cd:0x9392933a42302875

Xem thêm:  Cửa Hàng ĐTDĐ 131, Phường 1