Minh Thư Garden, Lâm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn Phúc Tân, Lâm Hà, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 091 366 00 59
Trang web minhthugarden.com
Vị trí chính xác 117.250.625, 1.082.137.114


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31715b6588460edd:0xce4b3254b2f7399

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm sạch An Lạc Vicoland