MILANO COFFEE, Phú Lập

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1466 Tà Lài, Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0333 660 301
Trang web
Vị trí chính xác 11.366.845.099.999.900, 1.073.814.415


Địa chỉ MILANO COFFEE ở đâu?

1466 Tà Lài, Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của MILANO COFFEE như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31747d36f7695e5f:0x48bcfa928ed3806d

Xem thêm:  New Day Coffee Shop