Midori Cafe – Beer – Snacks, Di Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Nguyễn Du, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0394 994 345
Trang web
Vị trí chính xác 115.893.806, 10.807.516.009.999.900


Địa chỉ Midori Cafe - Beer - Snacks ở đâu?

27 Nguyễn Du, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Midori Cafe - Beer - Snacks như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317157c191888c3d:0x2ff3e52115073534

Xem thêm:  Trung tâm sự kiện tiệc cưới My House (Công ty TNHH DV Ngọc Phương Nam, Dầu Tiếng