Mi Cay Hot Hot

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 481 71 31
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.750.142, 10.822.030.989.999.900


Địa chỉ Mi Cay Hot Hot ở đâu?

60 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mi Cay Hot Hot như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hội quán Trấn Biên, Bửu Long