Menu24h Chi nhánh ẩm thực Hai Thuy Catering, Phường 13

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 120/1/16 Đường Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 807 780
Trang web menu24h.vn
Vị trí chính xác 108.298.892, 1.067.034.963


Địa chỉ Menu24h Chi nhánh ẩm thực Hai Thuy Catering ở đâu?

120/1/16 Đường Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Menu24h Chi nhánh ẩm thực Hai Thuy Catering như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Soho Steak 73 Phố Huế