Me Coffee, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 89 -91, 93-95 Chương D., Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 580 00 60
Trang web
Vị trí chính xác 160.468.328, 1.082.349.476


Địa chỉ Me Coffee ở đâu?

Số 89 -91, 93-95 Chương D., Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Me Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Đầu Đất, Lộc Sơn