Massage Ozawa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 285/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 018982, Việt Nam
Số điện thoại 090 250 12 35
Trang web massagesaigon.net
Vị trí chính xác 107.787.125, 106.679.474


Địa chỉ Massage Ozawa ở đâu?

285/1 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 018982, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Ozawa như thế nào?

Thứ Tư:[10:30-03:00], Thứ Năm:[10:30-03:00], Thứ Sáu:[10:30-03:00], Thứ Bảy:[10:30-03:00], Chủ Nhật:[11:30-03:00], Thứ Hai:[10:30-03:00], Thứ Ba:[10:30-03:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Massage Center, Đông Thành