Màn hình máy tính cũ, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 605 70 57
Trang web maxstore.vn
Vị trí chính xác 108.001.993, 10.669.812.859.999.900


Địa chỉ Màn hình máy tính cũ ở đâu?

19 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Màn hình máy tính cũ như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm bảo hành ASUS, Phường 12